سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، بهمن ماه ۱۳۹۶

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

13th International Congress on Breast Cancer

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،جامعه علمی جراحان ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان