دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

12th International Congress on Breast Cancer

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان