یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، اسفند ماه ۱۳۹۴

یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

11th International Breast Cancer Congress

پوستر یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان