هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

7th Conference on Industry Management and Accounting Studies

پوستر هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور