هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

7th International Conference on Industry Management and Accounting Studies

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور