سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

Third Conference on Industry Management and Economics Accounting Studies

پوستر سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،دبير خانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور