پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

Fifth Conference on Industrial Management Studies and Industry-Based Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور