کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی، تیر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی

کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی