دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی

- Second International Conference on Management of Economics and Accounting with Organizational Agility Approach

پوستر دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی

دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی