دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی، مهر ماه 98

دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی

- Second International Conference on Management of Economics and Accounting with Organizational Agility Approach

پوستر دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی

دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی مراجعه فرمایید.


محور ها :

 1. محورهای مدیریت
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تحول
 • مدیریت ریسک

 

 • مدیریت بحران
 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • مدیریت اموزشی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت برنامه
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت هتلداری و جهانگردی
 • مدیریت فرهنگی
 • مدیریت رسانه
 • مدیریت کارآفرینی

 

 1. محورهای اقتصاد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد عمومی
 • اقتصاد سیاسی
 • اقتصاد مهندسی
 • اقتصاد صنعتی
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد بین الملل
 • اقتصاد رفاه
 • اقتصاد ریاضی
 • اقتصاد مالیه
 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد نظری
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد منابع طبیعی
 • اقتصاد مدیریت
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد ورزش
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد منطقه‌ای
 • اقتصاد جمعیت
 • اقتصاد منابع تجدید پذیر
 • اقتصاد منابع پایان پذیر
 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد آموزش و پرورش
 • اقتصاد محیط زیست و جنگل
 • اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت
 • نظام های اقتصادی
 • بودجه ریزی
 • فلسفه اقتصاد
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • تجارت و اقتصاد بین الملل
 • تاریخ عقاید اقتصادی
 • روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت
 • راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

 

 1. محورهای حسابداری
 • حسابداری مالی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری سیستم ها
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابداری حسابرسی
 • حسابداری تلفیقی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
 • حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
 • حسابداری و نظام راهبری شرکتها
 • حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران مالی
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • تاثیر حسابداری در تحقق اصل ۴۴
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی
 • مقایسه استانداردهای حسابداری 
 • نوآوریهای مالی در مدیریت و حسابداری
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه گزارشگری مالی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • روش های تأمین مالی در سازمانها
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

 

 1. محورهای کارآفرینی
 • خلاقیت، نوآوری و توسعه کارآفرینی
 • دانشگاه کارآفرین و توسعه کارآفرینی
 • کارآفرینی و توسعه پایدار
 • کارآفرینی و  ارزش آفرینی
 • کارآفرینی دولتی
 • کارآفرینی ورزشی
 • کارآفرینی و بازاریابی
 • کارآفرینی و رفتارشناسی
 • کارافرینی و مسایل حقوقی
 • کارآفرینی و مسایل مالی-اقتصادی
 • کارآفرینی گردشگری و صنایع دستی
 • کارآفرینی از منظر ارزش های اسلامی
 • کارآفرینی،مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی
 • کارآفرینی ،فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی
 • کارآفرینی و الگوی تصمیم گیری کمّی و فرا ابتکاری
 • کارآفرینی،خدمات کشاورزی و گیاهان دارویی - تزیینی
 • کارآفرینی سلامت(کارآفرینی در حوزه پزشکی و خدمات درمان)


مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی