ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

Sixth Conference on Industrial Management Economics and Accounting Studies

پوستر ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور

ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور