یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران

The 11th National Conference and the 2nd International Conference on Bioinformatics of Iran

پوستر یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران

یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی،انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران