هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، دی ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

Iranian Conference on Bioinformatic

پوستر هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن بیوانفورماتیک ایرانانجمن بيوانفورماتيك ايران - دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران