نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

ninth iranian conference on on bioinformatics

پوستر نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران