اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

The first international conference and the tenth national bioinformatics conference of Iran

پوستر اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران