چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

4th Iranian Conference on Bioinformatics

چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ توسط ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران