هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

Eighth Bioinformatics Conference of Iran

پوستر هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه زابل،انجمن بیوانفورماتیک ایراندانشگاه زابل- انجمن بيوانفورماتيك ايران در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران