سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۳

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران

The 13th National Conference of Agricultural Economics of Iran

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران،انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانموسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.