نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

9th biennial Conference of Iranian Agricultural Economics

پوستر نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر کرج برگزار گردید.