ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت، شهریور ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت

6th National Humanities and Management Conference

پوستر ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت

ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط ، اندیشکده اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.