پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی، تیر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی

National Conference on Humanities

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ توسط ،نشر زرين و توسعه دانش فرزانگان در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی