سومین کنفرانس ملی علوم انسانی، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی

3th National Conference on Humanitis Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم انسانی

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی