پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت

The 5th National Humanities and Management Conference

پوستر پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت

پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت