هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، مهر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

8th International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی