ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، دی ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

The 6th International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی