سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، آذر ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

Third International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی