هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی