هفتمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

The 7th National Law Conference in the perspective of 1404

پوستر هفتمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

هفتمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان سازمان بسیج حقوق دانان گیلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.