کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴