چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، خرداد ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

Fourth National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم  انداز ۱۴۰۴

چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴