دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

Second National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴