سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

Second National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴