ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، تیر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

Sixth National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بسیج مهندسین صنعتی گیلان و سازمان بسیج حقوق دانان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.