پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴

Fifth National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم  انداز ۱۴۰۴

پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴