هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، تیر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

7th International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه