ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، مرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

Sixth International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه