چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، مرداد ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

Fourth International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه