اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

International Conference on Physics, Mathematics and Development of Basic Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه