پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، دی ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

Fifth International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه