دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

2nd International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت پويا انديشان علم و صنعت پارس با همكاري مراكز معتبر علمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه