سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه، دی ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

Third International Conference on Physics, Mathematics and Basic Science Development

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه