هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

The 7th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی