سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

Third International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی