اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی، بهمن ماه 98

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی

First International Conference on Law and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

حقوق

فقه و الهیات و علوم اسلامی

مدیریت

اقتصاد

حسابداری

جغرافیا

تربیت بدنی و علوم ورزشی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

کارآفرینی

زبان و ادبیات خارجی

زبان و ادبیات فارسی

 علوم سیاسی

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی