هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی، شهریور ماه 99

هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی

8th National Congress of New Finds in English Language Studies

پوستر هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی

هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی فناوری های بومی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

آموزش زبان انگلیسی
روانشناسی زبان
رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
شناخت و یادگیری
تحلیل گفتمان
روشهای تدریس
زبانشناسی نظری
آواشناسی و واج شناسی
معنی شناسی
ادبیات انگلیسی
مطالعات ترجمه
ارزیابی ترجمه و آموزش
زبان شناسی و ترجمه

و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان انگلیسی