دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی

The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی