هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، آذر ماه 98

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

7th National Congress of Applied Research in Language Studies

پوستر هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس - انجمن فن آوری های بومی - دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

آموزش زبان انگلیسی
روانشناسی زبان
رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
شناخت و یادگیری
تحلیل گفتمان
روشهای تدریس
زبانشناسی نظری
آواشناسی و واج شناسی
معنی شناسی
ادبیات انگلیسی
مطالعات ترجمه
ارزیابی ترجمه و آموزش
زبان شناسی و ترجمه

و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان انگلیسیمقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان