هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، آذر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

7th National Congress of Applied Research in Language Studies

پوستر هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس -انجمن فن آوري هاي بومي -دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان