ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، بهمن ماه 97

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

The sixth International Conference on Applied Research in Language Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

شیوه های آموزش زبان انگلیسی

تدریس مهارت ها

ادبیات معاصر انگلیسی

ادبیات عرب

ادبیات انگلیسی

ادبیات در آموزش زبان

کاربردشناسی

مسائل بین فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی

آزمون سازی در زبان انگلیسی

ترجمه زبان انگیسی

انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

انگلیسی به عنوان زبان میانجی

ادبیات معاصر فارسی

ادبیات داستانی

ادبیات کودک و نوجوان

دستور زبان و زبان شناسی

زبان و ادبیات عرب

زبانشناسی کاربردی

زبان، ادبیات و ایدئولوژی

مطالعات فرهنگ

ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ

مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات

زبان و فرهنگمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان