ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

The sixth International Conference on Applied Research in Language Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و با حمايت انجمن ها و گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان