هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

7th International Entrepreneurship and Industrial Engineering Conference

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع