چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Fourth National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.