دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Second National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع