ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Sixth International Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع